-40%

Code đồ án Android: Xây dựng ứng dụng đặt lịch cắt tóc e-Hair

Code đồ án Android: Xây dựng ứng dụng đặt lịch cắt tóc e-Hair

Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 30.000 ₫.

Có sẵn

Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 30.000 ₫.

Phần mềm được xây dựng trên công cụ Android Studio kết hợp sử dụng database Firebase. Có các chức năng như đặt lịch, hủy lịch, xem lịch hẹn, quản lý xem các dịch vụ của salon & chức năng khác